Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PILICA

Pilica – rzeka w płd. i centralnej Polsce, jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wisły. Ma 319 km długości, a powierzchnia dorzecza wynosi 9,3 tys. km2. Przeciętna szerokość koryta sięga 100 m, a zdarzają się miejsca trzykrotnie szersze. W 1974, przez wybudowanie tamy i spiętrzenie wód, w okolicy Sulejowa utworzono Zalew Sulejowski dł. ok. 17 km, maksymalnej szer. 2 km i powierzchni 2.700 ha.

Pilica płynie przez trzy geograficzne krainy. Zaczyna swój bieg na wysokości 350 m n.p.m. w okolicy miasta Pilica na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, później przecina tereny wyżyny, Nizin Środkowopolskich oraz Niziny Środkowomazowieckiej. Z Wisłą łączy się w okolicach wsi Ostrówek w pobliżu Warki. Ujście Pilicy położone jest na wysokości 96 m n.p.m., czyli rzeka opada na całej swojej długości o 254 m, na wielu odcinkach tworząc meandry, którym towarzyszą starorzecza (np. Stara Rzeka w okolicach Grzegorzewic) i odnogi. Nie brakuje również w jej korycie wysp i wysepek.

Główne dopływy: Krztynia, Białka, Luciąża, Wolbórka, Mogielanka, Czarna (Włoszczowska), Czarna (Konecka), Drzewiczka. Ważniejsze miejscowości: Pilica, Żarnowiec, Szczekociny, Koniecpol, Przedbórz, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Spała, Inowłódz, Nowe Miasto Pilicą, Wyśmierzyce, Białobrzegi, Warka.


BIAŁA – PRZYSTAŃ PILICA

 • Dystans 6 km
 • Przewidywany czas spływu 1-1,5 godzinyTRZY MORGI – PRZYSTAŃ PILICA 

 • Dystans 16 km
 • Przewidywany czas spływu 4-5 godzin

ŁĘG RĘCZYŃSKI – PRZYSTAŃ PILICA

 • Dystans 20 km
 • czas spływu 5-6 godzinPRZEDBÓRZ – ŁĘG RĘCZYŃSKI – PRZYSTAŃ PILICA     

 • Dystans – 40 km
 • Czas spływu 2 DNI

Spływ rozpoczyna się w Przedborzu z noclegiem w Łęgu Ręczyńskim a kończy w przystani PILICA

KRZĘTÓW-PRZEDBÓRZ-ŁĘG RĘCZYŃSKI-SULEJÓW PRZYSTAŃ PILICA  

 • Dystans 62 km
 • CZAS SPŁYWU  3 DNI

MALUSZYN-KRZĘTÓW-PRZEDBÓRZ-ŁĘG RĘCZYŃSKI-SULEJÓW PRZYSTAŃ PILICA

 • Dystans 81 km
 • CZAS SPŁYWU 4 DNI

KONIECPOL-MALUSZYN-KRZĘTÓW-PRZEDBÓRZ-ŁĘG RĘCZYŃSKI-SULEJÓW PRZYSTAŃ PILICA

 • Dystans 106 km
 • CZAS SPŁYWU 5 DNI

SZCZEKOCINY-KONIECPOL-MALUSZYN-KRZĘTÓW-PRZEDBÓRZ-ŁĘG RĘCZYŃSKI-SULEJÓW RZYSTAŃ PILICA

 • Dystans 131 km
 • CZAS SPŁYWU 6 DNI

ŻARNOWIEC-SZCZEKOCINY-KONIECPOL-MALUSZYN-KRZĘTÓW-PRZEDBÓRZ-ŁĘG RĘCZYŃSKI-SULEJÓW  PRZYSTAŃ PILICA

 • Dystans 150 KM
 • CZAS SPŁYWU 7 DNI