(Czarna KoneckaCzarna Maleniecka) – rzeka, prawobrzeżny dopływ Pilicy o długości 87,87 km

Rzeka płynie w województwie świętokrzyskim i w województwie łódzkim. Źródła rzeki znajdują się na Garbie Gielniowskim na wysokości 360 m n.p.m. Przepływa przez Niekłań Wielki, Stąporków, Sielpię Wielką, Cieklińsko, Rudę Maleniecką, Maleniec i Skórkowice. Do Pilicy uchodzi na jej 158 kilometrze, koło wsi Kurnędz ( Przystań Pilica Bar, Pole Namiotowe Kajaki ). Jej lewymi dopływami są Krasna, Czarna Taraska, Plebanka i Barbarka.

Jej dolina odznacza się urozmaiconym krajobrazem i bogatą szatą roślinną. Do niedawna dorzecze Czarnej było pokryte gęstymi lasami, wśród których rozwijały się fabryki i wytwórnie Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Energię tej rzeki wykorzystywano do poruszania rozmaitych maszyn w Sielpi, Niekłaniu i Rudzie Malenieckiej. Wody Czarnej Koneckiej obracały też koła młynów wodnych oraz napełniały liczne stawy rybne i zbiorniki zaporowe. Również dzisiaj rzeka ta służy do prowadzenia gospodarki rybackiej i w coraz większym stopniu – do rekreacji. Rzeka ta nadal zachowuje dość czystą wodę oraz bogatą faunę i florę.